Статистика

До момента:

Заявени пакети от 1 Април: 895
Обработени заявки до 22 Април: 888 (duplicate included)
Попълнени регистрационни форми до 22 Април: 127
Подадени по фейсбук заявления: 5
Пратени пакети до 22 април: почти 80
Подготвени за изпращане след 22 Април: 5
Общо: 70 хранителни, 23 за детето
Подадени през сайта и необработени: 38

Постъпили средства през ХК до 22 Април: €4,676
Спечелено първо място на хакатона "Да хакнем кризата! / Hack the crisis @Bulgaria": 5000лв

Изразходени за пакети до 22 април: 1464.14 лв
Изразходени за логистика до 17 април: 294 лв
Изразходени за рекламни стикери до 22 април: 30.25 лв
Изразходени за опаковки до 22 април: 236 лв
Изразходени за оборудване до 22 април: 750 лв
Тотал: 2604.91

Мърчъндайз за сайта - 1000лв (тениски, торби за многократна употреба, маски, бандани) -
седмицата на 20. 04 : -> На 23.04 тръгват 5 детски пакета с памперси.